مطالب توسط steelfater

تاریخچه ساخت استیل

تاریخچه ساخت استیل: پیربارتیه مهندس فرانسوی در سال 1821 ، مشاهده کرد که با افزایش مقدار مشخصی کروم به آهن ، سفتی و مقاومت به خوردگی اسید آن بسیار بسیار افزایش می یابد. در 1909 لئون گویله و آلبرت پورتوین به طور مستقل در فرانسه زیر ساختار ترکیب آهن و کروم و آهن و نیکل […]

فولاد زنگ نزن یا استیل چیست؟

فولاد زنگ نزن یا فولاد ضد زنگ یا استنلس استیل (stainless steel) عناصر تشکیل دهنده آن اغلب آهن ، کروم و نیکل می باشد. کمترین کروم تشکیل شده در آن حدود 10/5 درصد و بیشترین کربن مصرف شده در این فلز 1/2 درصد می باشد.در این فلز معمولا به صنعت آلیاژ از بعضی عناصر معمول […]